เยอรมันได้เริ่มใช้  Lidar เพื่อตรวจสอบรถบรรทุกที่จราจรขนส่งและทดสอบคุณภาพอากาศ

เมือง Rüsselsheim am Main ของเยอรมันซึ่งตั้งอยู่ใจกลางย่าน Rhine-Main จะใช้เทคโนโลยีนี้ในการตรวจสอบและรายงานรถบรรทุกที่ถูกห้ามขับผ่านบนถนนในเมืองเพื่อบรรเทาความแออัดของถนนนั้น ได้เริ่มใช้งานกันแล้ว

Jumbo Admin

May 31, 2022
Message us