About us

บริษัท จัมโบ้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดย คุณกรีฑา ตรีโภคา ผู้บริหารแนวคิด CEO   รุ่นใหม่ในแวดวงกลุ่ม โรงงานประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มักรู้จัก คุ้นชื่อได้ดี คุณกรีฑา มีมากด้วยประสบการณ์ ในวงการธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Components) นำเข้าจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์ติดต่อค้าขายกับตลาดกลุ่มโรงงานผู้ผลิตหลอดไฟในไทยมากว่า 15 ปี ได้มีแรงบันดาลใจที่จะกล้านำความรู้ความสามารถ และความพร้อม ตัดสินใจก่อตั้งบริษัทจัมโบ้ อิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นด้วยความภาคภูมิใจ ในช่วงแรกได้นำเข้าจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์  IT and Gadget มีฐานลูกค้ารายใหญ่มากมายอาทิ เช่น AIS,   TRUEMOVE,  Samsung (Myanmar)   

  จากนั้นในปี พ.ศ. 2557 ได้ขยายสินค้ามายังตลาดกลุ่มโรงงานผู้ผลิตหลอดไฟ LED    โดยเริ่มจำหน่ายขั้วต่อไฟฟ้ากันน้ำ  (Waterproof Connector) และชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังไม่สามารถผลักดันยอดการขายให้ก้าวกระโดดได้ ทำให้ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ เริ่มมองเห็นช่องทางการต่อยอดจากฐานลูกค้าเดิมที่มีการแข่งขันด้านราคาจากผู้ผลิตจีนเป็นแรงกระตุ้น เพื่อยกระดับสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าเดิม จึงได้เริ่มเปิดตลาดสินค้าใหม่  Smart IoT Street Lighting Technology หรือระบบควบคุมไฟถนนแบบอัจฉริยะซึ่งเป็นแนวโน้มที่จะมาแรงใน 10 ปีข้างหน้า และในเมืองไทย   มีการแข่งขันน้อย เพราะต้องใช้เทคโนโลยีสูง และทรัพยากรหลากหลายเพื่อคอยดูแลบริการ ติดตั้ง  ให้กับลูกค้า ทำให้ปัจจุบันนี้สินค้ากลุ่ม Smart IoT เป็นผลิตภัณฑ์หลัก ที่สร้างรายได้มากกว่า    80 % ของมูลค่าต่อปีให้แก่องค์กร สินค้า Smart IoT ว่าจ้างผลิตในต่างประเทศและมีบางส่วนร่วมพัฒนาจากทีมวิจัยของบริษัทฯ ในแผนกลยุทธ์ภายในปี 2564 บริษัทฯจะเริ่มออกแบบวิจัยและพัฒนาสินค้าทั้งหมดด้วยทีมงานในไทย เพื่อสร้างจุดแกร่ง ความแตกต่าง ตอบสนองลูกค้า ที่หลากหลาย และยืดหยุ่นมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นนวัตกรรมจากคนไทยอย่างแท้จริง เสริมสร้างพัฒนาศัยภาพ และผลักดันสินค้าไทยส่งออกสู่ตลาดโลกได้ในแผนการตลาดภายใน 3 ปีข้างหน้า

Message us