ประวัติบริษัท

 

บริษัท จัมโบ้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) โดยคุณกรีฑา ตรีโภคา ผู้บริหารแนวคิด CEO รุ่นใหม่ในแวดวงกลุ่มโรงงานประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มักรู้จักคุ้นชื่อได้ดี คุณกรีฑา มีมากด้วยประสบการณ์ ในวงการธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Components) นำเข้าจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์ติดต่อค้าขายกับตลาดกลุ่มโรงงานผู้ผลิตหลอดไฟในไทยมากว่า 15 ปี ได้มีแรงบันดาลใจที่จะกล้านำความรู้ความสามารถ และความพร้อม ตัดสินใจก่อตั้งบริษัท จัมโบ้ อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นด้วยความภาคภูมิใจ ในช่วงแรกได้นำเข้าจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ IT and Gadget มีฐานลูกค้ารายใหญ่มากมายอาทิ เช่น AIS, TRUEMOVE, SAMSUNG (Myanmar)

ในปี พ.ศ. 2557 ได้ขยายสินค้ามายังตลาดกลุ่มโรงงานผู้ผลิตหลอดไฟ LED โดยเริ่มจำหน่ายขั้วต่อไฟฟ้ากันน้ำ (Waterproof Connector) และชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังไม่สามารถผลักดันยอดการขายให้ก้าวกระโดดได้ ทำให้ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นแนวโน้ม IoT Technology ที่จะเปลี่ยนโลกเราเข้าสู่ยุค AI ซึ่งควบคุมอุปกรณ์รอบตัวมนุษย์ทุกอย่างได้ จึงได้เริ่มเปิดตลาดสินค้าใหม่ Smart IoT Street Lighting Technology หรือระบบควบคุมไฟถนนแบบอัจฉริยะซึ่งเป็นแนวโน้มที่จะมาแรงใน 5 ปีข้างหน้า และในเมืองไทยมีการแข่งขันน้อย เพราะต้องใช้เทคโนโลยี และทรัพยากรอันหลากหลายเพื่อคอยดูแลบริการติดตั้งให้แก่ลูกค้า

ปัจจุบันนี้สินค้ากลุ่ม Smart IoT เป็นผลิตภัณฑ์หลัก ที่สร้างรายได้มากกว่า 80 % ของมูลค่าต่อปีให้แก่องค์กร สินค้า Smart IoT ถูกว่าจ้างผลิตในต่างประเทศและมีบางส่วนร่วมพัฒนาจากทีมวิจัยของบริษัทฯ และ แผนกลยุทธ์ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯจะเริ่มออกแบบวิจัยและพัฒนาสินค้า ด้วยทีมงานในไทย เพื่อสร้างจุดแกร่ง ความแตกต่าง ตอบสนองลูกค้าที่หลากหลาย และยืดหยุ่นมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นนวัตกรรมจากคนไทยอย่างแท้จริง เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ และผลักดันสินค้าไทยส่งออกสู่ตลาดโลกได้ตามแผนการตลาดภายใน 3 ปีข้างหน้า

Message us