คุณลักษณะของเสาไฟ 3 ประเภท

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแสงสว่างกับการดำรงชีวิตของผู้คนในสมัยนี้เป็นของคู่กัน ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นอนหลับ ตื่นนอน เดินทางออกไปทำงาน กลับจากที่ทำงาน ทำกับข้าว หรือแม้แต่กิจวัตรสุดท้ายใน 1 วันคือการนอนก้ยังจะต้องมีแสงสว่างเป็นปัจจัยหลัก เราอาจจะคุ้นตามากที่สุดคือไฟที่อยู่ตามท้องถนน แต่ว่าคุณทราบหรือไม่ว่าใน ปัจจุบันเสาไฟส่องสว่างไม่ได้มีเพียงเสาไฟทื่อๆ แบบที่เราเคยเห็นกัน แต่ถูกพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น โดยมีการออกแบบให้ ประหยัด สะดวก ลดการใช้พลังงาน และในบทความนี้ก็จะขอพูดถึงนิยามของเสาไฟที่มีอยู่ในปัจจุบัน 3 รูปแบบคือ 2.3 เสาไฟอัจฉริยะ (Smart IoT Street Pole) หมายถึงการนำเทคโนโลยีทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันติดตั้งลงบนเสาไฟต้นดังกล่าว ตามที่ได้อธิบายไว้ในนิยามระบบควบคุมไฟถนนอัจฉริยะ (Smart IoT Street Solution Definitions) โดยจะเลือกติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างก็ได้ตามความเหมาะสมของสถานที่และงบประมาณของผู้ใช้งาน

Jumbo Admin

November 2, 2021
Message us