Smart City Ambassador BOOT CAMP

1 March 2022 @ Novotel Bangkok งานนี้มีคุณสารัช รัศมีตำแหน่งผู้จัดการวิศวกรฝ่ายโครงการ ซึ่งมากไปด้วยความรู้ความสามารถ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อเมืองอัจฉริยะด้วยเสาไฟ ให้แก่ตัวแทนเมืองอัจฉริยะแต่ละเมืองเพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนของแต่ละจังหวัด และต่อยอดทางความคิดได้ค่ะ

Jumbo Admin

July 4, 2022
Message us