Smart City Ambassador BOOT CAMP

1 March 2022 @ Novotel Bangkok

บริษัท จัมโบ้อิเล็กทรอนิกส์ จำกัดได้เข้าร่วมงาน Smart City Ambassador Bootcamp จัดขึ้นโดย Depa เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2022

งานนี้มีคุณสารัช รัศมีตำแหน่งผู้จัดการวิศวกรฝ่ายโครงการ ซึ่งมากไปด้วยความรู้ความสามารถ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อเมืองอัจฉริยะด้วยเสาไฟ ให้แก่ตัวแทนเมืองอัจฉริยะแต่ละเมืองเพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนของแต่ละจังหวัด และต่อยอดทางความคิดได้ค่ะ

Message us