จัมโบ้ฯ และ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราร่วมลงนามติดตั้งชุดทดลองระบบเสาไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะ

บริษัทจัมโบ้ฯ ได้เซ็นสัญญาลงนามข้อตกลงร่วมกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเพื่อมอบชุดทดลอง Smart IoT Street Lighting จำนวน 5 ชุด

Jumbo Admin

July 5, 2022

Smart City Ambassador BOOT CAMP

1 March 2022 @ Novotel Bangkok งานนี้มีคุณสารัช รัศมีตำแหน่งผู้จัดการวิศวกรฝ่ายโครงการ ซึ่งมากไปด้วยความรู้ความสามารถ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อเมืองอัจฉริยะด้วยเสาไฟ ให้แก่ตัวแทนเมืองอัจฉริยะแต่ละเมืองเพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนของแต่ละจังหวัด และต่อยอดทางความคิดได้ค่ะ

Jumbo Admin

July 4, 2022

SMART CITY ROADSHOW 2022

งานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ19-20 พฤษภาคม 2565โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางบริษัท จัมโบ้ อิเล็กทรอนิกส์ ได้นำเทคโนโลยีจาก RexGen – A Leading AI Based Image Processing Industryระบบวิเคราะห์ประมวลผลภาพการจราจรโดยปัญญาประดิษฐ์นวัตกรรมโดย RexGen เกาหลีใต้ โดยเราจะยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน ด้วยระบบ A.I Based Image Processing Industry ซึ่งสามารถทำงานได้ถึง 6 ระบบ ได้แก่ Automatic Number Plate Recognition ระบบจดจำป้ายทะเบียนรถ Intelligent Parking Enforcement System ระบบเฝ้าระวังจอดรถในที่ห้ามจอด Intelligent Image Detection System ระบบเฝ้าระวังขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรอัจฉริยะ Smart Traffic Enforcement System ระบบเฝ้าระวังฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ Smart Traffic System ระบบวิเคราะห์ความหนาแน่นบริเวณจุดแยกอัจฉริยะ Smart […]

Jumbo Admin

July 4, 2022

เยอรมันได้เริ่มใช้  Lidar เพื่อตรวจสอบรถบรรทุกที่จราจรขนส่งและทดสอบคุณภาพอากาศ

เมือง Rüsselsheim am Main ของเยอรมันซึ่งตั้งอยู่ใจกลางย่าน Rhine-Main จะใช้เทคโนโลยีนี้ในการตรวจสอบและรายงานรถบรรทุกที่ถูกห้ามขับผ่านบนถนนในเมืองเพื่อบรรเทาความแออัดของถนนนั้น ได้เริ่มใช้งานกันแล้ว

Jumbo Admin

May 31, 2022

มาตรฐานเทคโนโลยีเครือข่ายอัจฉริยะ Lora IoTถูกนำไปใช้เพื่อติดตามสภาวะแวดล้อมของป่าในเมืองแบบเรียลไทม์

พื้นที่ป่าในบ้านเมืองหลวง กรุงเทพฯของเรานั้น จะว่าไปก็ลดลงน้อยลงทุกวัน เพราะพื้นที่บางส่วนถูกจัดสรร เพื่อสร้างเป็นตึกรา บ้านช่อง การดูแล และ ตรวจสอบสถานะของสภาพแวดล้อมป่าในเมืองหลวงนั้นเป็นสิ่งที่ รัฐบาลหลายๆประเทศ เริ่มให้ความสนใจ จึงได้นำเทคโนโลยี มาพัฒนาพื้นที่ เรามาดูกันว่า เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และ จะพัฒนาไปในรูปแบบใด ได้บ้าง จากข้อมูลของ ICT International พบว่าข้อมูลด้านสรีวิทยาของพืชต่างๆ ของบริษัทนั้นสามารถบ่งบอกได้ถึงคุณภาพสภาวะแวดล้อมของป่าในเมืองได้แบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่าย LoRaWAN ข้อมูลการดูแลต้นไม้พืชพรรณก็จะถูกส่งไปยังแผนกจัดสรรน้ำและชลประทานเพื่อดูแลป่าไม้ให้สมูบูรณ์ ICT International https://www.ictinternational.com/ ซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรฐานในวงการ Internet of Things (IoT) มุ่งเน้นนำไปใช้ควบคุมใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม กำลังจะนำจุดเด่นจากอุปกรณ์ LoRa ของผู้ผลิตโมดูลรายใหญ่ Semtech www.semtech.com และได้ใช้มาตรฐาน LoRaWAN เพื่อช่วยปรับปรุงการจัดการป่าไม้ในเมืองและการบริหารปริมาณคาร์บอนในเมืองให้ได้ประโยชน์สูงสุด จากข้อมูลของ ICT International ได้แจ้งว่า สรีรวิทยาของพืชต่างๆ นั้นทำให้สามารถตรวจสอบสุขภาพของป่าในเมืองได้แบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่าย LoRaWAN การดักจับก๊าซ Carbon ตัว Sensor สามารถวัดการใช้น้ำของพืช (การไหลของน้ำในต้นพืช) ความชื้นในดินและการขาดแรงดันไอน้ำและระบุช่วงเวลาที่ความชื้นในดินต่ำและความเครียดจากน้ำในพืชสูง การจัดการกับปัจจัยเหล่านี้อย่างรวดเร็วสามารถช่วยให้ต้นไม้มีสุขภาพที่ดี โดยให้บริการระบบนิเวศที่มีคุณค่าแก่ชุมชน […]

Jumbo Admin

November 19, 2021
1 2
Message us