ฉะเชิงเทรา-REXGEN-JUMBO เซ็น MOU ระบบกล้อง และไฟอัจฉริยะ เชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยทางถนน มุ่งสู่ความเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายกรีฑา ตรีโภคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัมโบ้อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ประเทศไทย มิสเตอร์เจฟ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท REXGEN จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ และ นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และระบบข้อมูลอัจฉริยะ เพื่อรองรับการพัฒนา Smart City ประกอบด้วย 2 โครงการ

  1. โครงการติดตั้งระบบ Smart Traffic เป็นการติดตั้งกล้องอัจฉริยะที่ สามารถบันทึกเก็บข้อมูลสถิติการเดินรถ จำแนกประเภทของรถ เช่น รถยนต์ รถกระบะ รถมอเตอร์ไซค์ รถเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ยูเทิร์นกี่คันเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ ลดการโต้แย้ง เพิ่มวินัยการจราจร เข้าถึงข้อมูลปริมาณความหนาแน่นจราจรและสรุปรายงานนำไปวิเคราะห์บริหารจัดการได้ โดยเบื้องต้นจะนำร่อง ที่บริเวณแยกนิคมอุตสาหกรรม BP อำเภอบ้านโพธิ์ ถนนสาย 304 ขาเข้าเมืองฉะเชิงเทรา
  2. โครงการการติดตั้ง Smart Street Lighting หรือระบบไฟอัจฉริยะ กรณี เสีย ดับ ชำรุด ปรับ แสงสว่าง โดยระบบการควบคุม นำร่อง ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา บริเวณถนนหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

ซึ่งระบบดังกล่าวจะสามารถเชื่อมโยงกับศูนย์อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ฉะเชิงเทรา เป็นเมืองแห่งความปลอดภัย หรือ Safe City ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนน แก้ปัญหาอาชญากรรมร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LINE ALBUM 20220519-RexGen-Jumbo-CCS 220519 8
« of 5 »
Message us