มาตรฐานเทคโนโลยีเครือข่ายอัจฉริยะ Lora IoTถูกนำไปใช้เพื่อติดตามสภาวะแวดล้อมของป่าในเมืองแบบเรียลไทม์

พื้นที่ป่าในบ้านเมืองหลวง กรุงเทพฯของเรานั้น จะว่าไปก็ลดลงน้อยลงทุกวัน เพราะพื้นที่บางส่วนถูกจัดสรร เพื่อสร้างเป็นตึกรา บ้านช่อง การดูแล และ ตรวจสอบสถานะของสภาพแวดล้อมป่าในเมืองหลวงนั้นเป็นสิ่งที่ รัฐบาลหลายๆประเทศ เริ่มให้ความสนใจ จึงได้นำเทคโนโลยี มาพัฒนาพื้นที่ เรามาดูกันว่า เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และ จะพัฒนาไปในรูปแบบใด ได้บ้าง

จากข้อมูลของ ICT International พบว่าข้อมูลด้านสรีวิทยาของพืชต่างๆ ของบริษัทนั้นสามารถบ่งบอกได้ถึงคุณภาพสภาวะแวดล้อมของป่าในเมืองได้แบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่าย LoRaWAN ข้อมูลการดูแลต้นไม้พืชพรรณก็จะถูกส่งไปยังแผนกจัดสรรน้ำและชลประทานเพื่อดูแลป่าไม้ให้สมูบูรณ์

ICT International https://www.ictinternational.com/ ซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรฐานในวงการ Internet of Things (IoT) มุ่งเน้นนำไปใช้ควบคุมใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม กำลังจะนำจุดเด่นจากอุปกรณ์ LoRa ของผู้ผลิตโมดูลรายใหญ่ Semtech www.semtech.com และได้ใช้มาตรฐาน LoRaWAN เพื่อช่วยปรับปรุงการจัดการป่าไม้ในเมืองและการบริหารปริมาณคาร์บอนในเมืองให้ได้ประโยชน์สูงสุด

จากข้อมูลของ ICT International ได้แจ้งว่า สรีรวิทยาของพืชต่างๆ นั้นทำให้สามารถตรวจสอบสุขภาพของป่าในเมืองได้แบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่าย LoRaWAN

การดักจับก๊าซ Carbon

ตัว Sensor สามารถวัดการใช้น้ำของพืช (การไหลของน้ำในต้นพืช) ความชื้นในดินและการขาดแรงดันไอน้ำและระบุช่วงเวลาที่ความชื้นในดินต่ำและความเครียดจากน้ำในพืชสูง การจัดการกับปัจจัยเหล่านี้อย่างรวดเร็วสามารถช่วยให้ต้นไม้มีสุขภาพที่ดี โดยให้บริการระบบนิเวศที่มีคุณค่าแก่ชุมชน ตลอดจนการดักจับก๊าซคาร์บอนที่วัดได้

“ป่าในเมืองให้บริการเชิงนิเวศที่มีคุณค่า เช่น การกักเก็บก๊าซคาร์บอนผ่านการสังเคราะห์ด้วยแสงและการระบายความร้อนด้วยร่มเงาและการคายระเหย อย่างไรก็ตาม เพื่อทำหน้าที่อันมีค่าเหล่านี้ ต้นไม้ต้องแข็งแรง” ดร.ปีเตอร์ คัล กรรมการผู้จัดการของ ICT International กล่าว

“ป่าในเมืองเป็นตัวแทนของปฏิสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวกับธรรมชาติที่ประชากรโลกจำนวนมากมีในแต่ละวัน ด้วยการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนไปสู่การใช้ชีวิตในเมืองและการชื่นชมพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ภายในพื้นที่เหล่านั้น มูลค่าของป่าในเมืองจึงเพิ่มขึ้น”

ด้วยเทคโนโลยีของ LoRaWAN เราจึงกล่าวได้ว่าการนำ Smart IoT มาพัฒนาใช้กับเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่งในอนาคตที่ต้องช่วยกันลดโลกร้อน สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองต่างๆให้มาก บริษัทจัมโบ้ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการไฟถนนอัจฉริยะ นอกจากให้บริการติดตั้งเสาไฟถนนอัจฉริยะแล้ว ยังมีอุปกรณ์ตรวจจับคุณภาพฝุ่นควัน PM2.5/PM10 ปริมาณคาร์บอน อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน เสียงรบกวน และอื่นๆหลายชนิดใน Sensor ตัวเดียวกัน เหมาะสำหรับเมืองที่ต้องการก้าวไปสู้สังคมเมืองอัจฉริยะอย่างมาก

ที่มา  https://www.smartcitiesworld.net/news/cop26-lora-technology-used-to-monitor-the-health-of-urban-forests-in-real-time-7109

Message us