สัมมนาออนไลน์ พลิกสู่ธุรกิจอัจฉริยะด้วยระบบ IoT

LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN 2021: Your Guide to IoT-Enabled Smart Business (ลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์: พลิกสู่ธุรกิจอัจฉริยะด้วยระบบ IoT)

Read Full Agenda Here: https://zoom.us/webinar/register/8216212331988/WN_S5VFBhnvSkey1Ifq8encXw

Session 1: Smart Home Trends That Shape The Market
หัวข้อที่ 1: ธุรกิจบ้านอัจฉริยะส่งผลต่อเทรนด์ของท้องตลาดอย่างไร
Speaker: Mr. Jeff Gong, Regional Director of SEA at Tuya Smart, and Mr. T-Tutt Jungkankul, Expertise of Thai IoT Association
Date: 2 June 2021
Time: 02.30-04.00 PM (Bangkok Time)

Session 2: IoT-Enabled Smart Lighting for Commercial Space
หัวข้อที่ 2: เชื่อมต่อแสงสว่างอัจฉริยะด้วยระบบ IoT สร้างกำไรให้พื้นที่เชิงพาณิชย์
Speaker: Mr. Joe Liu, General Manager of Commercial Lighting BU at Tuya Smart, and Mr. Kreetha Treepoka, Expertise of Thai IoT Association
Date: 9 June 2021
Time: 02.30-04.00 PM (Bangkok Time)

Session 3: IoT-Enabled Solutions for Hotel & Residential Segment
หัวข้อที่ 3: เชื่อมต่อเทคโนโลยี IoT กับธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัย
Speaker: Mr. Dylan Sutton, International Business Development Manager of Hotel & Apartment BU at Tuya Smart, and Ms. Joyce Yeh, Expertise of Thai IoT Association
Date: 16 June 2021
Time: 02.30-04.00 PM (Bangkok Time)

Session 4: IoT-Enabled Security Solution for Your Home and Business
หัวข้อที่ 4: ดูแลบ้านและธุรกิจด้วยเทคโนโลยี IoT เชื่อมต่อระบบรักษาความปลอดภัย
Speaker: Mr. Terry Hu, Asia-Pacific Head of Smart Security SaaS BU at Tuya Smart
Date: 23 June 2021
Time: 02.30-04.00 PM (Bangkok Time)

Message us